– Jag har suttit som Sjukhusläkarföreningens ordförande i sex år och kommer att ställa upp för två år till, sa Marie Wedin till Läkartidningen i samband med fullmäktigemötet i Stockholm på onsdagen.
Har du bestämt dig för om du kandiderar till förbundsordförandeposten i höst?
– Om valberedningen frågar mig så kandiderar jag. Skulle jag bli vald till ordförande i Sveriges läkarförbund så ställer jag upp. Sjukhusläkarföreningen skulle klara det, eftersom vi är en styrelse som arbetat tillsammans under lång tid.
Under mötet höll Sjukhusläkarföreningen på torsdagen ett symposium om hälso- och sjukvårdens framtida finansiering. Andelen multisjuka ökar, och inom kort går 40-talistgenerationen i pension och vårdkostnaderna väntas inom några decennier trefaldigas, enligt studier från nationalekonomiska institutionen i Uppsala.
– Det är valår, och vi vill ha upp frågan på bordet. Partierna har grupper som tittar på det här men som vill vänta med en diskussion tills efter valet. Men vi vill veta vilket finansieringssystem som politiken vill ta till. Löses inte frågan med offentliga medel måste du och jag ta en sjukförsäkring.
– Det handlar om hur man säkerställer patienters tillgång till vård och att tillgängligheten ökar. Viktigast är tillgången på vårdplatser, säger Marie Wedin.