– Med tanke på den stora vårddebatten här i USA så kom ju det här temat helt rätt. Intresset för vårdfrågor är stort just nu – vi hade 500 personer på invigningen förra veckan.
Det berättar projektledare Eva Ohlin på den svenska ambassaden i Washington DC. House of Sweden ligger vackert beläget precis vid Potomac-floden i den amerikanska huvudstadens centrala del. Huset, som invigdes hösten 2006, rymmer inte bara den svenska ambassaden, utan även stora utrymmen för utställningar, möten och offentliga arrangemang. Denna vår, fram till juni, kommer huset helt att domineras av hälso- och sjukvård.
– Syftet är bland annat att lyfta ämnen där vi tror att det kan bli en intressant dialog med USA. Det gäller till exempel IT inom vården, antibiotikaresistens och livsstilsfrågor som fetma, berättar Eva Ohlin.
Vårens program innehåller dels flera utställningar, öppna för både profession och allmänhet, dels ett stort antal seminarier på olika teman. Såväl myndigheter som privata företag är med som arrangörer, alltid tillsammans med en amerikansk samarbetspartner. Också social-, utbildnings- och näringsdepartementen finns med i den långa listan av inblandade aktörer.
Karolinska institutet, KI, förlägger en del av sitt 200-årsfirande till Washington, bland annat genom en jubileumsutställning där fotografen Lennart Nilssons bilder är i fokus. KI arrangerar även ett större seminarium den 22 april om medicinsk forskning, tillsammans med kollegorna på den stora federala myndigheten National Institutes of Health, NIH. I seminariet kommer bland andra KI:s rektor Harriet Wallberg-Henriksson och hennes företrädare Hans Wigzell att delta. KI arrangerar också ett »science café« den 27 maj om integrativ medicin som en del av jubileumsprogrammet.
Särskilt stor uppmärksamhet har det utställda »Virtual Autopsy Table« fått. Det är en digital 3D-teknik för att medicinskt visualisera en människas inre, och det virtuella bordet är ett av flera interaktiva inslag i utställningarna. Genom enkla handgrepp kan man se in i kroppen utifrån olika vinklar och med olika förstoringar. Tekniken är utvecklad i ett multidisciplinärt samarbete mellan Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV) i Linköping, Interactive Institute i Norrköping och Norrköping Visualization Center. Tanken är bland annat att den ska kunna användas som komplement vid obduktioner och i utbildningar, men amerikanska museer har också visat intresse på grund av de interaktiva möjligheterna som tekniken innebär.
Flera programpunkter under vårens vårdtema har kulturella förtecken. Det är en medveten satsning:
– Vi försöker alltid arbeta utifrån ett holistiskt perspektiv när vi har våra teman. Båda hjärnhalvorna ska vara engagerade, och det går att närma sig ämnen på många olika sätt. Det gäller inte minst för hälso- och sjukvårdsområdet, säger kulturrådet Mats Widbom.
Den 11 maj anordnas ett särskilt seminarium på temat kultur och hälsa, arrangerat av det relativt nystartade Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet och riksdagens kultur och hälsa-grupp. Bland deltagarna märks professor Gunnar Bjursell samt riksdagsledamöterna Anne Marie Brodén (M) och Solveig Ternström (C).
Totalt anordnas omkring 25 arrangemang och flera olika utställningar under tiden 25 mars–6 juni. För program och mer information se: http://www.swedenabroad.com/washington