Det var för två veckor sedan som en revision av Rättsmedicinalverkets handläggning av blod- och urinprovsanalysen genomfördes på initiativ av narkosläkarens försvarsadvokat Björn Hurtig men på uppdrag av åklagaren Peter Claeson. Vid revisionen deltog försvarets expert Olof Beck, professor i analytisk klinisk farmakologi. I förra veckan kom han med skriftlig kritik av RMV:s tillvägagångssätt vid analysen (se Expert kritisk till RMV:s handläggning).
Olof Beck hade bland annat synpunkter på att RMV i svaret till obducenten skrev att blodprovet innehöll 2 000 mikrogram tiopental per gram lårblod trots att 10 mikrogram är den högsta punkten på kalibreringen. Enligt protokollet håller RMV med om att det finns en variation i de absoluta värdena. Men RMV anser ändå att rättsläkaren får bättre vägledning av att få det höga ungefärliga värdet än av att enbart få veta att det är >10 mikrogram tiopental, som Olof Beck ansåg vara det korrekta sättet att rapportera värdet.
RMV håller heller inte med Olof Beck om att planeringen av provupptaget var felaktig eftersom provmaterialet tog slut. RMV skriver att »så långt det går börjar vi med den mängd som finns angiven i begärd metod, eftersom vi inte i förväg vet vilka substanser eller vilka koncentrationer som finns i ärendena«.
Utifrån att oenighet råder mellan RMV och försvarets expert Olof Beck meddelade åklagaren förra veckan att han avser att begära in ett yttrande om saken från Socialstyrelsens rättsliga råd. Bland annat av den anledningen är nu rättegången uppskjuten på obestämd tid (se Rättegången skjuts upp till efter sommaren), något som också hade önskats av försvarsadvokaten.