50 miljoner av de 1,9 miljarder kronor som Stockholms läns landsting betalar i ersättning till de ca 800 läkare och 800 sjukgymnaster som går på den nationella taxan betalas ut felaktigt. Det uppgav förra veckan landstingets chefläkare Henrik Almkvist till Sveriges Radio.
– Det vanligaste är att man i stället för en normal åtgärd skriver in något annat som man inte gjort men som ger kanske tre gånger så hög ersättning, säger Henrik Almkvist, som betonar att det stora flertalet följer reglerna.
Stockholms läns landsting satsar sedan ett par år mer resurser på granskning för att upptäcka avvikande debiteringsmönster bland både taxeläkare och vårdgivare med vårdavtal. Antalet bevisade fall är dock litet. Siffran 50 miljoner är en skattning.
– Det är en bedömning som jag baserar på tidigare upptäckta fall, pågående granskningar och vetskapen om att det vi får kännedom om är toppen av ett isberg.
Gunnar Welander, ordförande i Privatläkarföreningen, menar att fenomenet med taxe­g­lidning är känt sedan länge.
– Det är tråkigt eftersom det går ut över alla andra. Vad man än tycker om systemet är det inte sämre än att man kan leva på det på ett hederligt sätt.
Samtidigt är han tveksam till att problemen löses genom »massmediala utspel«.
– Det bästa vore om landstingen hade mer dialog med utförarna som en del i sin kvalitetskontroll.