Läkaren har varit skäligen misstänkt för att 2006 ha givit en äldre kvinnlig patient en dödlig dos kalium. Misstankarna bygger på uppgifter från kvinnans dotter, läkare och tidigare kollega till mannen.
Men nu har Johan Henningsson, kammaråklagare vid Åklagarkammaren i Kalmar, lagt ner förundersökningen.
– Vi kommer inte längre. Vi har uppgifter från personer vi hört som i viss mån styrker det dottern har berättat, men med tanke på hur allvarligt brott det handlar om räcker det inte för fällande dom.
I samband med förundersökningen har man granskat alla dödsfall på avdelningen där läkaren varit inblandad i vården. 16 fall skickades vidare till Rättsmedicinalverket, som tillsammans med geriatrisk expertis bedömt om det funnits ett naturligt orsakssamband mellan sjukdomsbild och dödsfall, om det fanns tecken på att någon använt kalium samt om något fattades i journalmaterialet. Även i de fallen väljer åklagaren att avsluta utredningen.
– De fann inget anmärkningsvärt utifrån de frågeställningar vi hade, och då fanns det ingen anledning att gå vidare, konstaterar Johan Henningsson.
Läkaren har varit ledig från sitt arbete med lön sedan december. Landstinget i Kronoberg meddelar i ett pressmeddelande att man nu kommer att föra samtal med läkaren om framtiden.
– Det är förstås en lättnad för Landstinget Kronoberg, verksamheten och den utpekade läkaren att utredningen nu är nedlagd, säger landstingets chefläkare Styrbjörn Östberg i pressmeddelandet.