När en ny tillförordnad verksamhetschef tillsattes vid en klinik på Karolinska universitetssjukhuset 2008 skrev ledningsgruppen för kliniken ett brev till berörd divisionsprefekt på Karolinska institutet. Man anmärkte på att den nye tillförordnade chefen saknade docentkompetens och dessutom specialistkompetens inom området, något man ansåg krävdes.
Verksamhetschefen informerades om brevet, och en vecka senare fick de tre överläkarna personliga mejl från honom, där han betecknade brevet som en »förtalskampanj« och hävdade att sjukhusledningen var »mycket upprörd över detta beteende«. Läkarna uppmanades att fundera över sina positioner vid kliniken och fick veta att vissa tilltänkta funktioner nu var uteslutna.
Mejlen uppfattades av överläkarna som hotfulla. När de kom till sjukhusledningens kännedom ordnades ett möte mellan läkarna, verksamhetschefen och divisionschefen. Verksamhetschefen bad om ursäkt för sitt agerande och för de formuleringar som använts.
Därmed ansåg sjukhuset att man lagt saken bakom sig. Men en privatperson JO-anmälde det inträffade efter att saken uppmärksammats i medierna en tid senare. I beslutet som nu kommit konstaterar JO att verksamhetschefen »på ett flagrant sätt« kränkt läkarnas yttrandefrihet och att han »förtjänar allvarlig kritik för detta«. Eftersom inget av det som chefen hotat med blivit verklighet och han dessutom bett om ursäkt anser JO att inga vidare åtgärder behövs.