Nämnden beslutade i februari att ge Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Skånes universitetssjukhus i Lund tillstånd att utföra hjärttransplantationer från och med den 1 juli i år till den 30 juni 2015, se LT nr 8/2010, sidan 495.
Även Karolinska Universitetssjukhuset hade ansökt om tillstånd och Stockholms läns landsting begärde en omprövning av beslutet.
Socialstyrelsen, vars generaldirektör Lars-Erik Holm är ordförande i Rikssjukvårdsnämnden, föreslår inför ett extrainsatt möte i nämnden den 8 juni att nämnden avslår Stockholms läns landstings nya ansökan.
– Vi har nu noggrant gått igenom synpunkterna vi har fått in från landstinget och Socialstyrelsen gör bedömningen att det inte finns skäl att förändra tilldelningen av tillstånd. Det blir nu upp till Rikssjukvårdsnämnden att diskutera och fatta beslut i ärendet, säger Anders Printz, chef för Socialstyrelsens avdelning för regler och tillstånd, i ett pressmeddelande.

Läs pressmeddelandet, ansökan och beslutsunderlag på:

Socialstyrelsens webbplats