Kvinnliga läkares löner höjdes med i snitt 2,8 procent 2009, medan de manliga läkarnas höjdes med 2,7 procent. 2008 var motsvarande siffror 4,7 respektive 4,4 procent. De kvinnliga läkarna tjänade under 2009 i medeltal 89 procent av vad de manliga tjänade.
– Skillnaderna minskar, men det går långsamt. Man försöker rätta till lönerna till kvinnornas fördel, både i den årliga lönerevisionen och inte minst när man ska förhandla vid ny befattning. Men det uppstår hela tiden nya skillnader, ofta direkt vid första anställningen, vilket gör att man måste jobba med frågan ständigt och jämt, säger Karin Rhenman, chefsförhandlare på Läkarförbundet.
En del av könsskillnaderna kan förklaras av ålders- och befattningsstrukturen bland läkare. Andelen män är högre bland överläkare och chefer än bland underläkare. Skillnaderna kvarstår dock på befattningsnivå, även om de är mindre.
– Det är en sammansatt bild. Befattningsstrukturen slår igenom en del. Löne­systemet, där man ska förhandla själv om sin lön, kanske också missgynnar kvinnorna. Det är också tänkbart att kvinnor av familjeskäl fortfarande väljer specialiteter med mind­re jour och beredskap, där lönen ofta är lägre, säger Karin Rhenman.

Störst skillnad på befattningsnivå hittar man i kategorin »distriktsläkare med särskilt ansvar«, där männen tjänar 3 000 kr mer än kvinnorna. De enda befattningar där kvinnor i genomsnitt tjänar mer än män är chefer direkt underställda styrelse/nämnd samt icke legitimerade vikarier. De kvinnliga toppcheferna tjänar drygt 3 900 kronor mer i månaden än sina manliga kollegor. Gruppen är dock mycket liten – totalt ingår 18 kvinnor och 44 män – varför skillnaderna kan bero på att grupperna inte är statistiskt jämförbara.

Utjämningen mellan män och kvinnor inom hela läkarkollektivet går långsamt. På individnivå finns dock sedan flera år en tendens att kvinnornas löner ökar snabbare än männens. Kvinnor som behållit sin befattningsnivå höjde sin lön med i snitt 3,9 procent 2009, medan män i motsvarande läge höjde sin lön med 3,5 procent. Mönstret gäller i stort sett oberoende av befattningstyp. Även i samband med befattnings­byte, som för läkarkollektivet betyder en höjning på 1–1,5 procent, är lönehöjningen för kvinnliga läkare större än för manliga.

Fler artiklar om årets löneavtal i detta nummer
Avtalet klart Ledare

Läkarna fick rejäla reallöneökningar Aktuellt

Könsskillnader minskar i procent men ökar i kronor Aktuellt

ST-läkares ingångslön sätts ofta utan förhandling Aktuellt