– Det är bättre att vänta än att bli fälld för ett brott man inte har begått, säger narkosläkarens försvarsadvokat Björn Hurtig när Läkartidningen meddelar honom att rättegången är uppskjuten.
Han är nöjd, trots att det innebär ytterligare oviss väntan för hans klient. Det var Björn Hurtig som hade begärt mer förberedelsetid. Han menade att det finns för mycket nytt material att sätta sig in i och ta ställning till för att kunna inleda rättegången enligt planerna den 31 maj.
Nu har också åklagaren Peter Claeson hemställt om mer tid, eftersom han kommer att begära ett yttrande från Socialstyrelsens rättsliga råd. Skälet är kritiken som försvarets expert yttrat angående Rättsmedicinalverkets hantering av ärendet, utifrån den granskning som genomfördes förra veckan. Rättsmedicinalverkets egna representanter anser att det saknas anledning att ifrågasätta analysresultaten. Peter Claeson vill ha Rättsliga rådets syn på just den saken.
Björn Hurtig säger att han hade förväntat sig att åklagaren skulle ta in en expert från utlandet.
– Men det kanske Rättsliga rådet i sin tur gör, säger Björn Hurtig.
Inte heller målsägandebiträdet Peter Althin har något att invända mot att rättegången skjuts upp.
Något nytt datum för rättegången är ännu inte bestämt, men lagmannen Lars Lindström säger att inget kommer att hända förrän efter sommaren och när Socialstyrelsens rättsliga råd kommer med sitt yttrande.
– Jag gör inget åt detta förrän Claeson, Hurtig och Althin kan se mig i ögonen och säga att de inte kommer att komma med fler papper, säger Lars Lindström.