Avbrytandet av respiratorbehandlingen gjordes enligt Socialstyrelsens riktlinjer och efter patientens önskemål, meddelar Danderyds sjukhus.
I april svarade Socialstyrelsen att en beslutskompetent patient har rätt att tacka nej till livsuppehållande behandling.
Kvinnan, som var i 30-årsåldern, hade vårdats i respirator sedan sex års ålder.