Den första delrapporten av totalt tre i årets ST-enkät behandlar lönefrågor samt villkoren för föräldraskap. Enkäten har besvarats av 1 259 ST-läkare (svarsfrekvens 55 procent) och visar bland annat att 27 procent av alla ST-läkare inte löneförhandlat innan de påbörjade sin anställning. Bland läkare med examen från annat EU-land var det 44 som inte löneförhandlat, och bland dem med examen från icke-EU-land var det 50 procent.
Att lönesättningen sker individuellt är en viktig princip för Sylf, säger ordförande Lena Ekelius.
– Vi märker att arbets­givarna ibland har talat ihop sig om en lönesättnings­modell, och då blir det ingen individuell förhandling. Det är förvånande att man inte tar till vara möjligheten till en bra dialog inför en tills­vidare­­anställning. Lönesamtal är inte bara bra för individen utan ger också arbets­givaren möjlighet att berätta vad man förväntar sig och vad verksamheten kräver.
Enligt enkäten har 45 procent av ST-läkarna lönesamtal mer sällan än en gång per år. Och bara var tredje vet vilka kriterier deras lön baseras på.

77 procent av ST-läkarna svarar ja på frågan om möjligheterna att ta ut föräldra­ledighet är goda. Bara fyra procent svarar nej. Sju av tio kvinnliga ST-läkare som varit gravida under specialisttjänstgöringen uppger att det inte varit svårt att bli befriad från jour under graviditeten.
Samtidigt som villkoren för att kombinera ST med föräldra­skap generellt verkar vara goda, anser 18 procent att ST-läkare som är föräldralediga inte har samma löneutveckling som kollegor i tjänst.
– Så får det inte gå till, det står väldigt tydligt i föräldraledighetslagen att du ska ha samma villkor som när du är i tjänst. Det gäller såväl löneutveckling, tjänstetillsättning som fortbildning. Det är en viktig uppgift i de lokala löneöversynerna att man ser till att så är fallet, säger Lena Ekelius.

Fler artiklar om årets löneavtal i detta nummer
Avtalet klart Ledare

Läkarna fick rejäla reallöneökningar Aktuellt

Könsskillnader minskar i procent men ökar i kronor Aktuellt

ST-läkares ingångslön sätts ofta utan förhandling Aktuellt


Källa: Sylf:s ST-enkät