Det handlar om de extra pengar som regeringen tilldelat företagshälsovården för tidiga insatser som ska hjälpa sjukskrivna att återgå i arbete.
Turerna kring de redan 2007 avsatta medlen för att stärka företagshälsovården har varit många. I december i fjol aviserades dock den förordning som reglerar fördelningen av 550 miljoner kronor till företagshälsovården under 2010 och framåt.
Försäkringskassan ska lämna en första delrapport senast den 31 mars nästa år. Den 30 november 2011 ska uppdraget slutredovisas.