Det var i februari som Rikssjukvårdsnämnden lämnade besked om vilka sjukhus i landet som ska få utföra hjärttransplantationer. Två av tre sökande, Skånes universitetssjukhus i Lund och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, fick tillstånd medan Karolinska universitetssjukhusets i Solna begäran avslogs.
Stockholms läns landstings krävde då att Rikssjukvårdsnämnden skulle göra en omprövning, samtidigt som man deklarerade att landstinget ämnar fortsätta med hjärttransplantationer tills vidare.
Efter att Rikssjukvårdsnämnden tisdagen den 8 juni gav ett andra avslag backar Stockholms läns landsting. Lanstinget ska nu ställa samman en skrivelse kring vilka åtgärder som man behöver vidta för att avveckla verksamheten med hjärttransplantationer och upprätta samarbete med den eller de andra aktörer som ska fortsätta med transplantationerna:
– Erfarenheten utifrån bland annat brännskadeverksamheten visar att det behövs ett rätt så omfattande och komplext förberedelsearbete för att säkra att det blir bra för patienterna. Med vår beskrivning som stöd ska vi be om ett nytt verkställighetsdatum, kommenterar landstingsdirektör Mona Boström till Läkartidningen.
– Vilket datum är ännu oklart. Men vi har underhand i våra kontakter med Socialstyrelsen fått stöd för att det är rimligt att det blir ett senare verkställighetsdatum, fortsätter hon.
Rikssjukvårdsnämnden beslöt i september 2008 att transplantation av
hjärta, lunga och lever ska definieras som rikssjukvård. I hela riket utfördes 2008 45 hjärttransplantationer varav 9 i Stockholm.
I Göteborg gjordes 24 och i Lund 12.