Verksamheten vid Barn- och ungdomsmedicin vid Centralsjukhuset i Karlstad har under en följd av år utsatts för besparingskrav. Samtidigt har vården blivit alltmer avancerad och specialiserad. Oro för hur vården skulle bemannas under sommaren var droppen som fick huvudskyddsombudet att på uppdrag av Värmlands läkarförening göra en så kallad 6:6a-anmälan mot arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagen.
– Vad som hänt inom barnmedicin är att vi fått en belastning på jourer. 30 procent av läkarbelastningen går till jourer. Vi har ett kompberg på 10 000 timmar som vi inte kan ta ut. Vi är oroliga för att inte upprätthålla bakjour och ett 24-timmars åtagande, berättar huvudskyddsombudet Helena Löfwenhamn.
Kliniken genomgår ett generationsskifte, och flera läkare är barnlediga, har reducerad arbetstid eller arbetar på annat håll för sin ST-utbildning.
– Vår verksamhetschef pekar på den bemanning som finns på papperet, 34 personer. Men jag lyckas bara få ihop 15 tjänster i slutenvården plus fem–sex tjänster i öppenvården, säger Helena Löfwenhamn.
Efter en första förhandling, där arbetsgivaren kunde presentera en bemanningsplan för sommaren, har förhandlingarna ajournerats över sommaren.
– Jag tycker fortfarande att vi har olika verklighetsbeskrivningar och att arbetsgivaren kunde vara mer engagerad. Men vi kommer att träffas igen i augusti. Budget för 2011 har jag ännu inte sett.