Svensk sjuksköterskeförening har också varit med och utformat seminarieprogrammet, som bland annat innehåller fokus på utveckling av vårdteamet.

Läs mer på Läkaresällskapets webbplats:

<http://www.sls.se/riksstamman/10785.cs>