– Det gäller all kärlkirurgi som inte kräver akuta åtgärder. Vi vill på det här sättet lyfta frågan om en helhetssyn på behandlingen. Med rökfria patienter minskar risken för komplikationer och läkningen underlättas, säger Jan Stenbaek, överläkare vid kärlkirurgiska sektionen i Umeå.
Kravet på rökstopp gäller två månader före och två månader efter operation. Patienterna kommer att erbjudas stöd i form av rökavvänjning.
Förra året införde ortopedkliniken i Umeå ett uppmärksammat rökstopp, och erfarenheterna har varit positiva med förvånansvärt stor acceptans från patienthåll.
Någon provtagning för att kontrollera att en patient är rökfri förekommer inte. Allt bygger på förtroende mellan patient och doktor.
– Inom svensk kärlkirurgi har många sjukhus kommit långt i sina antirökrekommendationer. Vi går ett steg längre genom att formalisera krav på rökstopp på kliniknivå, säger Jan Stenbaek.