Växlingen av huvudmannaskapet för hemsjukvården från landsting till kommun behöver inte vara fullt ut genomförd då, men alla landsting ska ha inlett en övergång.
Den nationella samordnaren ska även utreda om kommunerna kan anställa läkare – »eller på annat sätt tillhandahålla läkare«. Samordnaren ska också titta på kommunernas faktiska förutsättningar att bedriva hemsjukvård.
I dag ansvarar cirka två tredjedelar av landets kommuner för hemsjukvården både i särskilt och i ordinärt boende, enligt regeringens kommittédirektiv (Dir. 2010:71).