Avhandlingen, skriven av Anna Löfgren, sektionen för försäkringsmedicin vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid KI, bygger på två enkäter 2004 och 2008 där läkare i Stockholm och Östergötland (2004) och hela landet (2008) tillfrågats om deras arbete med sjukskrivningsärenden.
Av resultatet framgår att två av tre läkare hanterar sjukskrivningsärenden, och en majoritet gör det så ofta som varje vecka. Svårigheter som många läkare upplevde var att bedöma patienternas arbetsförmåga, optimal sjukskrivningslängd och sjukskrivningsgrad samt att hantera konflikter med patienterna om dessa frågor. Att ta ställning till förlängning av sjukskrivningar som andra läkare påbörjat var också problematiskt.
Den kategori läkare som oftast sjukskriver är ortopeder, medan den grupp som upplever mest problem i samband med sjukskrivning är vårdcentralsläkarna.
Bara var femte läkare ansåg att deras grundutbildning hade hjälpt dem att utveckla sin kompetens i att hantera sjukskrivningar. Däremot svarade över hälften att de lärt sig mer genom kontakter med kollegor och patienter.