Förvaltningsrätten i Stockholm slog på tisdagen fast att Stockholms läns landsting ska betala 500 000 kronor i böter för överbeläggningarna på Karolinska sjukhuset, KS, i Huddinge. Vitesföreläggandet från Socialstyrelsen kom efter flera oanmälda inspektioner förra året. Kravet för att slippa vitet var att KS före den 1 december 2009 skulle redovisa att man vidtagit tillräckliga åtgärder mot överbeläggningarna. Det ansåg Socialstyrelsen att man inte gjort, varför myndigheten begärde att vitet skulle dömas ut.