Eva Nilsson Bågenholms motivering till att hon avsäger sig omval är att hon suttit tillräckligt länge på ordförandeposten och i styrelsen. De oenigheter som länge funnits i styrelsen, framför allt mellan henne och förste vice ordföranden Marie Wedin, har inte haft någon betydelse för beslutet.
– Det har det inte. Jag tycker det är lagom nu.
– Jag har varit ordförande i sex år. Vi har ju en regel i stadgarna som säger att efter sex år ska fullmäktige pröva om man är valbar. Det är en liten spärr, säger Eva Nilsson Bågenholm.
Hon tycker inte heller att man ska sitta för länge på en sådan position.
– Jag har sammanlagt suttit 12 år i styrelsen. Det är lagom för min del och lagom för Läkarförbundets del.
En utvärdering av sina år som ordförande tycker Eva Nilsson Bågenholm att det är för tidigt att göra.
– Jag slår inte av på takten nu i höst, utan jobbar på för fullt till december. Någon summering ger jag mig inte in på än.
Om det blir kliniskt arbete eller något annat för Eva Nilsson Bågenholm när hon slutat som ordförande vet hon fortfarande inte.
– Det är nästan ett halvår kvar, säger hon. Jag har fått en del förfrågningar, särskilt den senaste tiden, men det är helt öppet och jag bestämmer mig nog ganska sent.
Ny ordförande väljs vid fullmäktigemötet i december.
Förste vice ordförande i Läkarförbundet är Marie Wedin, som säger att även om hon inte kände till Eva Nilsson Bågenholms beslut i förväg, så var det väntat, eftersom det har gått sex år.
Kandiderar du till ordförandeposten?
– Ja, det hade jag tänkt, säger hon.
De kontroverser som funnits i centralstyrelsen, CS, påverkar inte hennes beslut att kandidera.
– Jag orkar nog ett tag till. Det känns riktigt att satsa på det här valet, säger Marie Wedin.
Delföreningar och andra kan nominera kandidater senast den 11 oktober. Ännu har inga nomineringar inkommit.
– Inte som jag känner till, säger Stig Reinholdsson, ledamot i valberedningen.
Valberedningen ska ha sitt första möte i slutet av augusti och presenterar sitt förslag efter sitt sista möte den 5 november.
Hur kommer ni att gå till väga?
– Vi kommer sannolikt att göra som förra året. Vi kommer att intervjua CS-ledamöterna var och en för sig om hur arbetet i CS har flutit och sedan kommer vi att få förslag från delföreningar och andra, säger Stig Reinholdsson.