Med detta konstaterande inledde Läkarförbundets and­re vice ordförande, Heidi Stensmyren, förbundets seminarium »Det framtida ledarskapet i välfärdssystemet« i Almedalen.
Heidi Stensmyren passade samtidigt på att föreslå en »nationell vårdchefsutbildning«.
– Om en sådan utbildning ska vara nationell eller inrättad vid regionala centrum är jag beredd att diskutera med Läkarförbundet, svarade Anders Andersson (KD), ordförande i alliansens hälso- och sjukvårdspolitiska grupp.

Många av sjukvårdens ledare dränks i dag i byråkrati och har svårt att leva upp till sina ambitioner. Det är en erfarenhet som även delas av många skolledare, vilket Lars Flodin från Skolledarförbundet vittnade om.
I panelen satt också Gunnar Németh, vd, Capio, samt Håkan Sörman, vd, Sveriges kommuner och landsting, SKL.
– Vi borde ha de intressantaste chefsjobben på hela arbetsmarknaden, framhöll Håkan Sörman. Men medan svensk sjukvård har haft en mycket god medicinteknisk utveckling, finns mycket mer att göra när det gäller ledarskap.
Gunnar Németh blev chef efter en lång klinisk och akademisk karriär. Han råder chefer att fortsätta arbeta kliniskt för självkänslans skull.
– Det är otroligt svårt att hitta bra ersättare när en chef slutar. Inte minst första linjens chefer är viktiga. Det kan vara bra att anställa dem som har erfarenheter från gruppidrott, sa han.
– Det centrala är att förstå att inte alla i en grupp kan vara Zlatan. Det behövs också backar, fortsatte Németh.

Stark ledning anses viktig

Läkarförbundets andre viceordförande Heidi Stens­myren berättade att av en undersökning Läkarförbundet gjort bland medlemmarna framgår att en absolut majoritet anser att det är väldigt viktigt att ha en stark ägare eller ledning som anger verksamhetsinriktning.
– Kanske står detta i kontrast till att läkare av och till beskylls för att inte vilja inordna sig och inte vilja ledas, kommenterade hon.
Heidi Stensmyren redogjorde också för åldersfördelningen för chefer i läkarkåren:
– Gruppen 30–39 år är pytteliten, och upp till 50 år ganska liten. 80 procent är 50 år eller äldre. Vi har en lång väg att ta oss till chefskapet.
Lena Ekelius, ordförande i Sylf och CS-ledamot, påpekade att i andra branscher identifieras chefsämnena tidigt, och tyckte att detta bör implementeras även i vården.
Hon berättade också att Sylf:s arbete med ledarskapsfrågor nu lett till att ledarskaps-ST blivit verklighet bland annat på Capio S:t Göran i Stockholm, vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och även i Region Skåne.
– Vi hoppas förstås att det kommer att växa mer, det är ganska få tjänster, sa Lena Ekelius.