»En dag i början av 2009 fick jag besök av två representanter från patientföreningen Benjamin. De berättade hur det är att leva i fel kön, och hur många hinder samhället sätter upp för att de ska kunna leva ett bra liv. Deras skildring berörde mig oerhört. Jag har inte sedan min tid som läkare på Radiumhemmet, där jag slutade 1992, blivit så djupt berörd av någon annan händelse i mitt yrkesliv som den dagen. Jag insåg att samhället medvetet och omedvetet försvårar för dem som lever i fel kön att orka genomgå den process som ska leda till rätt kön. Samhället fortsätter att göra det svårt genom att därefter påminna den som klarat av processen att hon eller han ändå har haft ett annat kön, och inte har lika värde som andra medborgare. Tvångssteriliseringarna som jag trodde hade upphört på 1970-talet, är fortfarande en smärtsam realitet för dessa personer!«, berättade Lars-Erik Holm i sitt tal.
Mötet ledde till att Socialstyrelsen tillsatte en utredning och i slutet av juni presenterade riksrevisorn Karin Lindell sin rapport. Den föreslår en rad åtgärder, bland annat att lagens krav på sterilisering för att få könsidentiteten fastställd tas bort. Nu ska rapporten ut på remiss. Såväl den borgerliga alliansen som den rödgröna oppositionen har sagt sig vara öppna för lagändringar.
»Jag delar utredningens syn att steriliseringskravet måste upphöra, att byte av juridiskt kön ska kunna göras utan föregående kirurgi och att transsexuella självklart ska kunna bli föräldrar. Jag ser också ett behov av riktlinjer för vården av transsexuella och personer med övriga könsidentitetsstörningar så att ojämlikheten i deras vård minskar«, sa Holm.
Han lyfte också fram homo-, bi- och transpersoners hälsa generellt, att den är sämre jämfört med den övriga befolkningens. Socialstyrelsen har inte gjort tillräckligt på det området, konstaterade Holm. Ett centralt budskap till vården är: »Förutsätt inte alltid att den du möter lever efter heteronormen, eller att han eller hon identifierar sig som man eller kvinna.«
Några dagar tidigare lyfte Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna hbt-personers ohälsa på DN Debatt med liknande uppmaningar till vårdpersonal. Trots ett större vårdbehov än befolkningen i övrigt undviker hbt-personer ofta att söka vård, av rädsla för kränkningar eller diskriminerande bemötande, enligt Linna. Även DO stöder Socialstyrelsens förslag att slopa kravet på sterilisering av den som vill genomgå könsbyte.