Det vetenskapliga underlaget visar att antibiotikaprofylax kan minska antalet infektioner efter följande ingrepp:
• operation och endoskopiska ingrepp i tjocktarm, ändtarm och magsäck samt efter stomiläggning till magsäcken via endoskop
• operation i hjärta och blodkärl samt vid implantation av pacemaker
• bröstcancerkirurgi
• borttagning av livmoder
• operation av slutna frakturer och ledproteskirurgi
• komplicerad cancerkirurgi i öron-, näs- och halsområdet
• transrektal biopsi av och resektion av prostata.
En annan slutsats är att endosprofylax sannolikt innebär mindre risk för resistensutveckling utan att infektionsrisken ökar, i de flesta fall.