Den som diagnostiserats för narkotikamissbruk måste kunna visa varaktig drogfrihet för att få tillbaka sitt körkort. Detta görs normalt med hjälp av urinprov. När det gäller narkotiska preparat blir det nu även möjligt att ta ett hårprov från personen.
– Urinprover täcker upp till en vecka tillbaka. Med hårprover fångar man betydligt fler. Då får man tre månaders logg på vad någon intagit för narkotiska preparat, även legala preparat såsom bensodiazepiner, säger Lars Englund, chefsläkare på Transportstyrelsen.
Hårproverna ska skickas för analys till Rättskemiska laboratoriet i Linköping, där ett tidigare forskningsprojekt jämfört urinprover med hårprover för användning i körkortsfrågor.
Andra nyheter i föreskrifterna är bland annat:
• Vid missbruk, beroende och efter grovt rattfylleri ska provtagning kunna göras med kortare varsel än i dag. Nu blir det möjligt med oannonserade prover med inkallelse samma dag.
• Sänkta krav på synskärpa och lägre synfältskrav.
• Observationstid införs efter medvetslöshet hos person med hjärtsjukdom eller efter inopererad defibrillator.
• Kraven på observationstid skärps för diabetiker efter medvetslöshet på grund av allvarlig hypoglykemi.
• Epileptiker ska för körkort för lastbil och buss och taxilegitimation kunna visa tio års anfallsfrihet utan medicinering.
Ändringarna har till stor del tillkommit på grund av nya bestämmelser i EG:s körkortsdirektiv.