Viruset har nu spridit sig till alla länder. I många länder finns immunitet hos många människor i alla åldersgrupper. Inga stora och ovanliga utbrott har inträffat under sommaren. Vanlig säsongsinfluensa rapporteras från många länder. Mot den bakgrunden sänker WHO pandemiberedskapsnivån från nivå 6 på sin sexgradiga skala.
– När vi går in i den postpandemiska fasen betyder det inte att H1N1-viruset har försvunnit. Baserat på erfarenheter från tidigare pandemier kan vi vänta oss att H1N1-viruset övergår till att uppträda som säsongsinfluensa och fortsätter att cirkulera i några år, sa WHO:s generalsekreterare Margaret Chan i sitt uttalande.
Samtidigt betonade hon att pandemier är oförutsägbara och fortsatt beredskap och övervakning är mycket viktig. Viruset kan fortfarande orsaka allvarlig sjukdom hos yngre och riskgrupper, även om antalet drabbade väntas minska. Det finns fortfarande anledning att skydda sig genom god handhygien och vaccination, enligt WHO.

Läs tidigare artiklar och länksamling

Den nya influensan A/H1N1