– Ett samband är teoretiskt fullt möjligt,men kan epidemiologiskt vara svårt att fastställa, säger Tomas Olsson, professor i neurologi, Karolinska institutet i Solna.
I Finland har influensavaccinet Pandemrix nyligen stoppats efter 14 anmälda fall av narkolepsi som misstänks ha ett samband med vaccinet. I Sverige har hittills 12 fall av narkolepsi med misstänkt koppling till Pandemrix, som använts vid massvaccinationen mot svininfluensa, rapporterats från vården. Till detta kommer 12 ärenden från privatpersoner som beskriver snarlika symtom men som behöver utredas vidare.

Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Smittskydds­institutet samarbetar kring frågan men överlämnar sedan de svenska erfarenheterna till Läkemedelsverket i England och den europeiska myndigheten EMA.
– EMA och MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) tar över ansvaret för den euro­peiska utredningen och den slutliga risk–nyttabedömningen av vaccinet. Det innebär att EU-processen kommer i gång på riktigt, vilket den bör göra nu, kommenterar docent Nils Feltelius, Läkemedelsverket.

Parallellt fortsätter Läkemedelsverket att utreda de svenska fallen.
– EU-utredningar får en större volym av fall och har större resurser. Men vi kan å andra sidan mer i detalj relatera våra fall till miljö. Influensa eller annan infektionssjukdom kan till exempel i sig vara en risk för att utveckla narkolepsi, säger Nils Felte­lius.
Tomas Olsson, professor i neurologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap, tar det inte för osannolikt att det kan finnas ett samband mellan vaccination och narkolepsi.
– Alla fall är inte utredda ännu, men teoretiskt är det fullt möjligt att något sådant här kan hända, säger Tomas Olsson, som för närvarande på sin klinik har ett fall av sjukdomen för utredning.
– Narkolepsi är en neurologisk sjukdom, allt tyder på det. Teoretiskt kan man tänka sig att en genetiskt känslig grupp skulle kunna få narkolepsi som komplikation till vaccinationer. Det finns en stark koppling mellan normal narkolepsi och HLA-DR15, en immunorienterad gen, som också disponerar för MS, säger Tomas Olsson.
Han refererar också till erfarenheter från USA, där unga människor i samband med vaccinationer mot svininfluensa 1976, som biverkning av vaccinet, drabbades av Guillain–Barrés syndrom.
Hur yttrar sig narkolepsi?
– Man somnar oförhappandes, ofta många gånger om dagen. Ett annat symtom är kataplexi, att man plötsligt kan tappa muskeltonus i kroppen och ramla ihop. Man kan också få hallucinatoriska upplevelser vid insomnande eller vid uppvaknande.
– Det finns behandling mot det här, ett preparat som heter Modiodal. Ibland används amfetamin.
Tomas Olsson tror att man får behålla ett visst lugn in­nan man ordenligt utrett fallen och fått en ordentlig diagnos i de här fallen.
– En epidemiolog utreder vidare om antalet fall av narkolepsi är fler än väntat. Om det går att fastställa ett samband med vaccination eller inte kan vara svårt att få svar på.