I ett uttalande den 12:e augusti framhåller WMA den medicinska neutraliteten: »Så sent som förra året uttryckte WMA kraftfullt sin ståndpunkt att regeringar, beväpnade styrkor och andra i maktposition måste efterleva Genèvekonventionerna, så att läkare och annan sjukvårdspersonal kan ge vård till alla som behöver i situationer av väpnad konflikt. Läkare måste ges tillgång till patienter, vårdinrättningar och utrustning och det skydd som behövs för att utföra sin yrkesverksamhet fritt.«