Anledningen till beslutet är att rosiglitazon kan öka risken för hjärt–kärlsjukdom. Läkemedelsverket uppskattar att omkring 5 000 patienter i Sverige för tillfället behandlas med rosiglitazon och rekommenderar ansvariga läkare att ta reda på vilka och erbjuda dem annan behandling.
Läkemedelsverket uppskattar att omkring 5 000 patienter i Sverige för tillfället behandlas med rosiglitazon och rekommenderar ansvariga läkare att ta reda på vilka och erbjuda dem annan behandling.
Enligt Läkemedelsverket kommer försäljningen av Avandia och Avandamet, de två rosiglitazonpreparat som säljs i Sverige, att upphöra under de närmaste månaderna. n