Mikael Hasselgren är 46 år, specialist i allmänmedicin, »stockholmare i grunden« men sedan 18 år bosatt i Värmland. När han fick frågan om han ville bli ny redaktör för allmänmedicin blev han väldigt glad, säger han.
– Läkartidningen är den viktigaste kommunikationskanalen inom den svenska läkarkåren. För min egen del är Läkartidningen mitt sätt att hänga med, nu när jag inte har lika mycket tid att gå på utbildningar som när jag var yngre.
2005 disputerade Mikael Hasselgren på en avhandling om astma ur ett epidemiologiskt perspektiv. I dag koncentreras den egna forskningen i huvudsak till den så kallade Selma-studien, en kohortstudie där tanken är att följa barn från födelsen och framåt för att studera sambandet mellan miljöfaktorer och utvecklingen av astma och allergi.

Uppdraget som FoU-chef för primärvården i Värmland, som är på halvtid, kombinerar Mikael Hasselgren med att arbeta som distriktsläkare i Munkfors. Vårdcentralen har inte haft en ordinarie läkare på fyra år. Nu försöker man vända trenden genom att göra enheten till utbildningsvårdcentral för EU-läkare enligt ett koncept från Skäggetorps vårdcentral i Linköping.
Att ge terapi åt vårdcentraler i kris har blivit något av Mikael Hasselgrens specialitet. Innan han kom till Munkfors arbetade han under närmare tio år vid vårdcentralen i Kronoparken – »Karlstads Rinkeby«. När han kom dit avlöste stafettläkarna varandra. Sedan fem år är bemanningen stabil.
– Det finns ingen »quick fix« för att vända utvecklingen, som att bara höja lönerna, utan det handlar om flera små saker som att hitta bra chefer, satsa på ST- och AT-läkare och att skapa arbetsglädje.
Som allmänläkare är det med belåtenhet som Mikael Hasselgren konstaterar att det politiska intresset för primärvården ökat, inte minst genom vårdvalsreformen.
Han ser gärna att Läkartidningen hakar på den utvecklingen och bidrar med studier som jämför exempelvis regelverk och ersättningsmodeller.
– Vad gör man runtom i landet? Vad fungerar bäst? Hur ska vi få betalt? Ska vi ha en nationell modell eller olika i olika landsting?

Vetenskapliga tidskrifter har Mikael Hasselgren hittills kommit i kontakt med endast som skribent. Han ser fram emot att nu få vara med i processen med att följa vad som kommer in och välja ut vad som ska pub­liceras.
Medievana i generell mening finns det däremot gott om i familjen – hustrun Gunilla medverkar sedan sju år i SVT:s »Fråga doktorn«. Att programmet har stort genomslag märker han som läkare på att patienter ofta ställer frågor utifrån programmet.
Överhuvud är det tydligt att patienter är mer informerade i dag, menar Mikael Hasselgren, inte minst tack vare webben.
– Det är en bra utveckling. Vi läkare kan inte vila på vår auktoritet utan måste argumentera.