Däremot blev inte tidigare moderaten Göran Thingwall, numera SPI, återvald. Eftersom Lennart Levi (C) inte ställde upp för återval betyder det att antalet läkare i riskdagen minskar från fem till tre.
Till Läkartidningen (nr 24–25/2010) har Barbro Westerholm tidigare uppgivit att hennes hjärtefrågor är äldrefrågor, vård och behandling för personer med sällsynta diagnoser samt bemötandet av HBT-personer.
Finn Bengtsson berättade att han bland annat ville driva frågan om ett försäkringsbaserat, statligt finansierat sjukvårdssystem samt införande av passiv organdonation, medan Anders W Jonsson nämnde patientsäkerheten och ojämlikheten i vården – både social och geografisk – som viktiga frågor.