Nästan hälften av de nylegitimerade läkare som började arbeta i svensk sjukvård 2008 hade utländsk examen, huvudsakligen från EU-länder med Grekland, Polen och Tyskland i topp. En av tio utlandsutbildade hade tagit examen utanför EU.

Socialstyrelsen har för Nyhetsbyrån Siren tagit fram statistik över antalet nyanställda nylegitimerade läkare 2007–2008. Man har också tagit reda på var de nylegitimerade läkarna som anställdes dessa år har fått sin utbildning – och var i landet man fått anställning.
2008 nyanställdes i Sverige totalt 1 833 läkare. Hälften, 48 procent, av dessa hade utländsk utbildning. Nio av tio läkare i denna grupp var utbildade i EU-länder, med Grekland, Polen och Tyskland i topp, medan var tionde nyanställd läkare var skolad utanför EU. I denna senare grupp dominerar läkare från Irak stort.

Antalet nylegitimerade läkare från Grekland som började läkartjänst i Sverige steg kraftigt mellan 2007 och 2008, från 65 till 130 personer. En förklaring kan vara att det skedde i samband med Bulgariens och Rumäniens inträde i EU, varefter konkurrensen om läkartjänster i Grekland hårdnade; väntetiden för en ST-plats kan gå upp mot tio år.
Ökningen av nyanställda med utbildning från Polen och Ungern (från 97 år 2007 till 175 2008) speglar däremot de första kullarna av svenska medborgare som läser sin utbildning utomlands (se LT nr 26-28/2010, sidorna 1680-3, samt LT nr 44/2008, sidorna 3096-102). Sveriges och Norges generösa studiemedelssystem innebär att studerande får ta med sig studiebidraget vid studier utomlands. Detta har öppnat en exportmarknad för forna östländer vad gäller medicinsk utbildning.
Socialstyrelsen har också tagit fram länsvis statistik över nyanställda med utlandsexamen. Högst andel utlandsutbildade nyanställda hade 2008 Gävleborgs län, där nästan tre av fyra (74 procent) hade utbildats utanför Sverige. Högt ligger också Värmlands län (65,5 procent) och Blekinge län (62,5 procent).