Så länge har det rått brist på specialistläkare vid medicinska akutvårdsavdelningen vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge att huvudskyddsombudet vid Karolinska universitetssjukhuset diagnosticerar tillståndet som »kroniskt«. I synnerhet mellanjourer tvingas till så långa jourpass att det hotar att påverka förmågan att fatta korrekta diagnostiska och terapeutiska beslut. Dessutom leder läkarbristen till att läkare måste ägna all tid åt rent klinisk verksamhet, medan det inte finns någon tid för administrativt arbete. Detta går bland annat går ut över avvikelserapporteringen och därmed kvalitetsuppföljningen. Det finns inte heller tid över för undervisning och forskning, vilket hotar kompetensen på sikt.

Enligt anmälan har ledningen inte »förmått ta till sig situationens allvar«, trots att läkarna vid upprepade tillfällen tagit upp hoten mot patientsäkerheten och pekat ut ett antal omedelbara och kraftfulla åtgärder för att minska problemen. Därför begär nu huvudskyddsombudet att Socialstyrelsen inleder en tillsyn av verksamheten.