Vetenskapsrådet har beslutat att forskare som befunnits skyldiga till oredlighet i forskningen ska stängas av från möjligheten att få nya anslag från myndigheten och att utbetalningar av redan beviljade anslag ska avbrytas.
Den första att bedömas enligt de nya reglerna är den professor som VR:s oredlighetsgrupp för några veckor sedan pekade ut som ansvarig för att ha förvanskat analysresultat, lagt till icke-dokumenterade data och fabricerat data i fyra vetenskapliga arbeten (se LT nr 38/2010, sidan 2224). Professorn uppbär för närvarande två anslag från VR, ett projektbidrag och ett infrastrukturbidrag. Utbetalningen av det förstnämnda anslaget avbryts nu.
– Det är lite knepigare med utrustningsanslaget, eftersom utrustning ofta används av flera forskare. Vi har begärt ytterligare information från Göteborgs universitet för att höra hur utrustningen används och om någon annan kan ta över ansvaret, säger Per Omling.
Professorn stängs dessutom av från möjligheten att få nya bidrag från VR under tio år. Det är den maximala avstängningstiden, och beror på att det fusk hon anses ha gjort sig skyldig till bedöms som mycket grovt. Grov avvikelse från god forskningssed ger fem års avstängning och avvikelse som inte bedöms som grov två års avstängning.
De forskare som kan bli avstängda är forskare som granskats av en expertgrupp hos Vetenskapsrådet eller Centrala etikprövningsnämnden. Forskare som bara granskats av det egna lärosätet berörs inte.

Läs även:

Professor anklagas för grovt forskningsfusk

Professorn nekar till anklagelser

I ett 24-sidigt svarsbrev till rektorerna för KI och Göteborgs universitet radar professorn upp brister i VR:s utredning, som hon anser utgått från att hon är den skyldiga. Själv menar hon att fabriceringen och manipulationen av data är utförd av andra. I vissa fall pekar enligt henne obestridliga bevis mot hennes tidigare doktorander. Enligt professorn har utredningen grundläggande brister i objektivitet och rättssäkerhet, samtidigt som följden för henne, om lärosätena ställer sig bakom slutsatserna i den, blir att hennes forskarkarriär är över – ett långt värre straff än för många reguljära brott.