Ett förslag med så stort allmänintresse måste allmänheten få ta del av i förväg, menar förvaltningsrätten. Det fick man inte eftersom sammanslagningen och bildandet av Skånes universitetssjukhus aldrig utgjorde något eget ärende för regionfullmäktige. I stället fanns sammanslagningen bara med som ett resultat i verksamhetsplanen. Mot den bakgrunden upphäver rätten beslutet.
– Sammanslagningen är i stora delar redan genomförd. Men det är sorgligt att arbetsgivaren inte följt lagen, säger Erik Dahlman, ordförande i Mellersta Skånes läkareförening, i en kommentar till Läkartidningen.
Det var i slutet av förra året som en knapp majoritet av Skånes regionfullmäktige trumfade igenom ett beslut av bilda ett stort skånskt regionsjukhus. I dag, den 7 oktober, har förvaltningsrätten upphävt beslutet, efter en överklagan från läkaren Anders Biörklund och statsvetaren Agne Gustafsson, uppger TT.
– Att förvaltningsrätten upphäver beslutet visar att sammanslagningen av sjukhusen inte gjorts på ett bra sätt, säger Erik Dahlman.
Förvaltningsrättens dom väntas dock inte stoppa ett skånskt storsjukhus:
– Vi får läsa domen och fundera. Men som det är nu så är sammanslagningen i stora delar redan genomförd. Men det är naturligtvis ett observandum att arbetsgivaren har haft så bråttom att man inte följt lagen, vilket är sorgligt. Vi tycker att processen när Skånes universitetssjukhus bildades gått alldeles för fort och inte beretts ordentligt, säger Erik Dahlman.

Läs mer i Sydsvenskan:

Skånskt sjukhusbeslut upphävs