Mycket pekar mot att det vid årets förbundsfullmäktigemöte i december kan bli en lika hård strid om ordförandeskapet i Läkarförbundet som för sex år sedan. Då förlorade Marie Wedin, Sjukhusläkarföreningens ordförande och i dag vice ordförande i Läkarförbundet, efter en sluten omröstning kampen om ordförandeskapet mot Eva Nilsson Bågenholm.
När tiden för att nominera kandidater till att efterträda Eva Nilsson Bågenholm, som inte ställer upp för omval, löpt ut står det klart att Marie Wedin åter är en het kandidat. Detta eftersom Sjukhusläkarföreningen, den delförening med flest fullmäktigemandat, som väntat nominerat henne.
– Marie har en mycket lång erfarenhet och en bred förankring, både lokalt och centralt. Dessutom är hon en oerhört bra ordförande. Hon står för ett ledarskap där alla kommer fram, säger Karin Båtelsson, andre vice ordförande i Sjukhusläkarföreningen.

Demokratiaspekt anges
Samtidigt visar det sig att andra yrkesföreningar hellre ser Heidi Stensmyren, andre vice ordförande, på posten. Distriktsläkarföreningen, Sylf och Medicine studerandes förbund har alla nominerat Heidi Stensmyren.
Ove Andersson, ordförande i Distriktsläkarföreningen, DLF, anger demokratiaspekten som ett skäl till att man nominerat Heidi Stensmyren.
– Alla vet att det finns olika synsätt om vad som är optimalt för förbundet, och vi tycker att fullmäktige måste få ta ställning och att det ska finnas mer än en kandidat.
Inom DLF anser man att Heidi Stensmyren har ett bredare anslag än Marie Wedin, säger Ove Andersson.
– Som vi kan bedöma är Heidi den av de två som har lättare att ta in de perspektiv vi står för. Det har varit ganska tydligt i debatten att Marie Wedin som Sjukhusläkarföreningens ordförande har ett annat perspektiv.
Maria Ehlin Kolk, ordförande för Medicine studerandes förbund, tror att Heidi Stensmyren kan bli en bra ledare både inåt mot förbundet och utåt mot andra organisationer och medierna.
– Sedan uppskattar vi Heidis breda fokus som även inkluderar utbildning, en fråga som inte bara är viktig för MSF utan för hela läkarkåren.

Inte en motkandidat
Heidi Stensmyren framhåller att hon inte ser sig som en »motkandidat« till Marie Wedin.
– Det finns inget motsatsförhållande mellan oss, jag kommer bra överens med Marie Wedin. Men jag tror att det är bra för ett förbund att ha två kandidater att fundera på.
Vad skiljer sakpolitiskt mellan er?
– Jag kan mest säga vad jag står för. Jag har jobbat mycket med utbildningsfrågor de senaste åren, och med ledarskapsfrågor, där jag tror att man ska jobba med kunskap för att få läkarna att ta på sig chefskap.

Inga sakpolitiska skillnader
Marie Wedin anser inte att det finns några större sakpolitiska skillnader mellan henne och Heidi Stensmyren.
– Däremot finns det uppenbart en skillnad i facklig erfarenhet.
Att det finns flera kandidater till ordförandeposten tycker hon är bra.
– Det underlättar för valberedningen att göra ett bra jobb.