Det är ett av sex huvudkrav i Läkarförbundets nyframtagna politik för en god äldrevård. I kommunöverläkarens uppgifter ingår, enligt förslaget, att se till att äldre får de läkarinsatser de behöver, en fast läkarkontakt i primärvården och en namngiven vårdgivare i kommunen samt ansvar för samverkan med sjukhusvården och att namngiven vårdgivare finns även där vid behov.
Fler geriatriker och fler vårdplatser är andra delar i Läkarförbundets förslag till en god äldrevård, som den här veckan överlämnas till regeringens nationella samordnare för hemsjukvården, Ewa Samuelsson (KD). Hon har till den 30 juni 2011 på sig för uppdraget att få fler kommuner att ta över ansvaret för hemsjukvården. Där ingår bland annat att utreda om kommunerna kan anställa läkare – »eller på annat sätt tillhandahålla läkare«.
Läs hela »Läkarförbundets förslag för en god äldrevård« på slf.se.