Den holländska allmänpraktiserande läkaren anmälde i april i fjol Sverige till EU-kommissionen efter att Socialstyrelsen nekat henne ett specialistbevis i allmänmedicin. Hon fick ett intyg som Europaläkare, som innebär minst tre års vidareutbildning efter läkarexamen, med minst sex månaders handlett arbete på primärvårdsmottagning samt sex månader på sjukhus. Titeln infördes 1994 innan Sverige gick med i EU.

EU-kommissionen ger i en skrivelse till den svenska regeringen, från den 30 september i år, holländskan rätt. Europaläkare jämställs rättsligt med specialistläkare – med fem års specialistläkarutbildning. Sverige kan inte ha två kompetenser för läkare inom allmänmedicin, hävdar kommissionen.
Ove Andersson, ordförande i Distriktsläkarföreningen och ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse, är besviken över EU-kommissionens linje.
– Det innebär att utländska läkare kan åberopa vår höga kompetensnivå utan att ha den, säger Ove Andersson.
Kompetensmässigt, organisatoriskt, vetenskapligt och pedagogiskt finns stora skillnader mellan de olika rättsliga tillstånden, Europaläkare och specialist i allmänmedicin. Problemet är att det inte finns utrymme i EU:s rättsliga regelverk för att upprätthålla skillnaden, fortsätter han.

Senast den 30 november ska Socialdepartementet ha inkommit med ett svar till kommissionen. Hans Hjelmqvist, ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse och representant i specialisternas EU-fackliga organ UEMS, har små förhoppningar om att EU-apparaten tar hänsyn till den nordiska modellen. Allmänmedicin ingår inte bland de 39 svenska läkarspecialiteter som erkänns i EU, enligt yrkeskvalifikationsdirektivet.
– Vi är inte tillräckligt många länder i EU som har allmänmedicin som egen specialitet för att den ska godkännas, säger Hans Hjelmqvist, som nu ställer hoppet till arbetsgivarna:
– Vi har en mobil arbetsmarknad. Ett större ansvar kan komma att vila på arbetsgivarna att upprätthålla kvaliteten i primärvården.
Henrik Hammar (M), ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation och regionråd i Region Skåne, antar utmaningen:
– Allmänspecialisterna är oerhört viktiga i den första linjens sjukvård som vi eftersträvar. Vi är beredda att stödja alla goda krafter i den processen, säger han i samband med en konferens om jämlik vård i Stockholm i förra veckan.

171 – 2 042

2001–2008 fick i Sverige 171 läkare kompetens som Europaläkare av Socialstyrelsen. Under samma tid fick 2 042 läkare kompetens som specialist i allmänmedicin.

Läs även ledare:

LT nr 47: Sverige kan hamna i EU-domstolen
LT nr 40: Värna primärvårdens kompetens