Specialisten i allmänmedicin Hans Brandström fick inte kursen godkänd som fortbildning av sin arbetsgivare.
– Akutmedicin eller specifika hälsoproblem bland invandrar- och flyktinggrupper prioriteras inte, med den mycket begränsade budget vi har på Gotland, säger Hans Brandström, som för knappt ett år sedan lämnade uppdraget som primärvårdschef på Gotland, i protest mot vårdvalets utformning.
– Jag kunde inte längre ta ansvar för den långsiktiga hälsoutvecklingen, kvaliteten och ekonomin.
Hans Brandström, som tillsammans med sin fru Margaretha Blomgren överväger att pröva utlandsuppdrag, avsatte tid och bekostade kursavgift, (6 000 kronor) boende och resa ur egen ficka.
– För att prioritera ST-läkarnas intern- och extern­utbildning hinner vanligtvis endast hälften till en tredjedel av allmänläkarspecialisterna delta i den internutbildning vi har i samarbete med lasarettet.
Även en gynekolog från Dalarnas läns landsting betalade själv för den IPULS-granskade kursen. Andra har tvingats avstå från kursen på grund av avslag på ledighetsansökan.