På uppdrag från förbundsfullmäktige har Läkarförbundets centralstyrelse antagit en handlingsplan mot diskriminering. Planen beskriver hur Läkarförbundet lokalt i samverkan med arbetsgivaren på olika sätt kan arbeta för att förebygga diskriminering. Den innehåller också checklistor för att förtroendevalda ska kunna avgöra om en anställd som upplever sig felaktigt behandlad blivit utsatt för diskriminering.
Planen utgår från nuvarande lagstiftning. Det konstateras samtidigt att det finns ett utredningsförslag, som innebär ganska omfattande förändringar när det gäller ansvaret för att genomföra aktivt arbete, och att det är oklart vad som kommer att hända med det förslaget.
– Enligt nuvarande regler ska alla företag ha aktiva åtgärder mot diskriminering, även om bara de med fler än 25 anställda behöver göra en lönekartläggning och ha en jämställdhetsplan. Med det förslaget behöver företag med mindre än 25 anställda inte ha något förebyggande arbete alls, säger Lena Arwidson, ombudsman på avdelningen för arbetsliv och juridik på Läkarförbundets kansli.