Medicinsk kommentar
Axelsson Inge: Feberkramper kan inte förebyggas. Antipyretika motar inte kramperna men feber kanske motar infektionen. LT 2010;107:1290-1.
Klinik och vetenskap
Wahlström Jan, Sahlin Nils-Eric: Läkaren som riskanalytiker. LT 2009;106:3517-9.
Klinisk översikt
Ramstedt Mats, Stokkeland Knut, Hultcrantz Rolf: Nytt alkoholmönster och fler leverskador efter Sveriges EU-inträde. Utvecklingen 1997–2007. LT 2010;107:1463-6.
Originalstudie/Fall­beskrivning
Dellgren Göran, Sigurdardottir Vilborg, Berg Claes-Håkan, Rundqvist Bengt, Haraldsson Åsa, Berggren Håkan, Lidén Hans, Kjellman Ulf, Karason Kristjan, Wiklund Lars, Andersson Bert, Nilsson Folke, Berglin Eva: Resultaten av hjärttransplantation allt bättre. Analys av 25 års samlade erfarenheter. LT 2009;106:3332-7.
Unga skribenter
Koraen Linn, Wahlberg Eric: ABC om claudicatio intermittens. LT 2010;107:1774-9.
Debattartikel
Stenfeldt Karin: Kom tillbaka till mig, Medicinen! LT 2010;107:884.

Årets jury:
Göran Nilsson, professor, Centrum för klinisk forskning, Västerås. Vinnare Medicinsk kommentar 2009
Attila Frigyesi, fil dr, specialistläkare kardiologi, ST-läkare anestesi/intensivvård, Lund. Vinnare KV-Övrig 2009
Åke Andrén-Sandberg, professor i kirurgi, Gastrocentrum kirurgi, Karolinska universitetssjukhuset. Vinnare Debatt 2009
Sara Holmberg, vetenskaplig sekreterare, SFAM
Anne Brynolf, med stud, ungdomsredaktör på Läkartidningen
Peter Allebeck, professor, institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet
Anna Engström-Laurent, professor, folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

Prisutdelning sker på medicinska riksstämman torsdag den 2 december på Hälsotorget kl 13.00.