Rapportens förslag bör kunna bidra till en bättre situation för transsexuella och andra personer med könsidentitetsstörningar, anser Läkarförbundet i ett remissvar till Socialstyrelsen.
Rapporten föreslår en rad åtgärder, bland annat att kravet på patienten att vara steriliserad och ogift för att få könstillhörighet fastställd avskaffas. Vården som erbjuds transsexuella behöver bli mer jämlikt fördelad. Hälso- och sjukvårdens kunskaper om diagnosen transsexualism behöver förbättras, särskilt i öppenvården. Ett nationellt vårdprogram behövs, och eventuellt bör könskorrigerande operationer av könsorganen och stämbandsoperationer definieras som rikssjukvård.
Diagnoskoden transsexualism ska inte avgöra om en person ska få behandling och vård för sin könsidentitetsstörning. Även personer med ospecificerad könsidentitetsstörning ska kunna få behandling, enligt rapporten.
Läkarförbundet poängterar att det är »mycket viktigt« att beslut om behandling av personer med ospecificerad könsidentitetsstörning baseras på en noggrann bedömning av patientens medicinska och psykosociala förutsättningar att genomgå behandlingen och av hur behandlingen påverkar livskvaliteten.