Sedan Läkaresällskapet i våras hoppade av Kompe-tensportföljen, det Internetbaserade verktyget för dokumentation av läkares fortbildning, har projektets framtid varit oklar.
– Enligt tidigare beslut i centralstyrelsen, CS, skulle beslut tas under hösten. Men nu skjuts avgörandet på framtiden, säger Hans Hjelmqvist, ledamot i CS och ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation.
– Saken har hamnat i ett annat läge. Vi har hittat intressanta möjligheter att få med externa samarbetspartners. Vi hoppas att samtalen ska ge resultat under våren.
En av parterna är enligt Hans Hjelmqvist Socialstyrelsen. Diskussioner kommer att föras mellan myndigheten och Läkarförbundets kansli om hur verktyget kan breddas för att passa Socialstyrelsens behov.
Handlar det om ekonomiskt samarbete?
– I första hand får man diskutera vad man ska samarbeta om. Därefter får man ta ställning hur det ska administreras och vem som ska betala vad.