En lokalpolitiker i Botkyrka utanför Stockholm, Miriam Bengtsson (KD), larmar Socialdepartementet om så kallade »korridorbarn«, uppger nyhetsbyrån Siren.
Det handlar om nyfödda barn utan en stabil föräldrasituation. Efter förlossning blir de kvar på sjukhuset under en längre tid.
Barnen tas om hand av olika sjukhusanställda och »får vistas i olämpliga miljöer«, till exempel i telefonexpeditioner.
Miriam Bengtsson vill att denna grupp nyfödda ska prioriteras. Socialtjänsten har ofta inte kunskap om nyföddas behov, anser hon. Men inte heller vården är beredd:
– Barnsalar (på sjukhus) existerar inte i de fall barnet är fullgånget och friskt, och då en läkare bedömt barnet efter sedvanlig praxis, ska barnet »hem«. I dessa speciella fall ska barnet oftast till ett jourhem, någon gång till ett så kallat utredningshem om socialtjänsten bedömt att man vill se familjen tillsammans efter barnets födelse.