Riktlinjerna innehåller 279 rekommendationer för diagnostik, behandling och rehabilitering av rörelseorganens sjukdomar. De rör områdena reumatoid artrit, ankyloserande spondylit, psoriasisartrit, artros, osteoporos samt långvarig smärta i nacke, skuldror och rygg.
Bland annat bör fler patienter med reumatoid artrit behandlas med TNF-hämmare.
– Tio procent av de personer som årligen diagnostiseras för reumatoid artrit borde redan från början få tillägg av TNF-hämmare eftersom de inte blir hjälpta av enbart metotrexat. Men i dag kan de i stället få vänta upp till tre år på behandlingen, säger Agneta Uddhammar, som är överläkare vid Norrlands universitetssjukhus och som har deltagit i arbetet med riktlinjerna, i ett pressmeddelande från Socialstyrelsen.
Riktlinjerna avråder också från behandling med glukosamin eller hyaluronan vid artros i knä- eller höftled.
Inte heller bör artroskopisk kirurgi i form av ledstädning med meniskresektion utföras vid artros i knäleden.
Personer med osteoporos och mycket hög frakturrisk bör behandlas med alendronsyra och zoledronsyra.
Personer med långvarigt smärttillstånd bör ges beteendemedicinsk behandling, medan multimodal rehabilitering prioriteras ned.
Synpunkter på riktlinjerna kan lämnas till Socialstyrelsen fram till slutet av februari 2001. En slutlig version väntas hösten 2011.