Uppemot en fjärdedel av alla barn och ungdomar besväras mer eller mindre av återkommande smärta.
– Det är lätt för oss att mäta akut smärta. Men långvarig smärta är svårare att fånga in på ett reliabelt sätt.
Det säger Gösta Alfvén, docent och specialist på smärtbehandling av barn vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.
Ofta uppmanas smärtpatienter att föra smärtdagbok, men i ärlighetens namn är det många patienter som fyller i uppgifterna i efterhand, kanske kvällen före nästa läkarbesök, och det är svårt att lämna exakta besked om hur man mådde för en vecka sedan. (Försök själv att redovisa vad du åt till middag förra onsdagen.)
På Astrid Lindgrens barnsjukhus har man i stället gjort ett försök där 15 barn och ungdomar med långvarig smärta löpande fått redovisa sin smärta via sms.
– Vi skickar ett meddelande sex gånger om dagen och frågar om smärta, säger Gösta Alfvén.
Barnet får med en siffra ange smärtans intensitet, duration och påverkan på funktion. Utifrån de uppgifterna görs individuella diagram som sedan tjänar som utgångspunkt i den fortsatta diagnostiken och behandlingen. Gösta Alfvén säger att metoden gett gott resultat och tror att den absolut kan leda till snabbare diagnos och rätt behandling.
– Och därmed minskat lidande och minskade sjukvårdskontakter!

Läs allt från medicinska riksstämman 2010:

Riksstämman 2010 – alla artiklar!