Lägst andel läkare har Polen och Rumänien med drygt 2 läkare per 1 000 invånare. Högst andel har Grekland med 6/1 000. Sverige ligger nära EU-snittet med 3,6 läkare per 1 000 invånare. Siffrorna gäller för 2008 eller närmaste tillgängliga år. I genomsnitt har andelen läkare i EU ökat från 3,0/1 000 invånare år 2000 till 3,3 år 2008. Antalet läkare i Europa har stigit med 3 promille sedan år 2000, och ökningen anges till största delen bero på läkare som utbildats utanför Europa.
Rapporten uttrycker även oro för att antalet sjuksköterskor sjunker och att tillräckliga åtgärder inte satts in för att möta det stora antalet pensioner som väntar många sjuksköterskor de kommande åren.