Utmärkelsen är ny, instiftad av Medicine studerandes förbund, MSF, och Läkarförbundet, och delades ut för första gången på riksstämman den 3 december under symposiet »Klinisk handledning – merit eller börda?«.
Syftet är att uppmärksamma god handledning och skickliga handledare under grundutbildningen.
– Otroligt inspirerande att ta emot priset. Tack till MSF och Läkarförbundet. Jag tror priset kan få »impact« på många utbildningsorter, sa Jakob Johansson.
Han fick priset för att han i Uppsala har infört två verktyg för att höja kvaliteten på handledningen. Det ena är en webbaserad »Pedagogisk meritportfölj«, där handledare kan få sina pedagogiska meriter synliggjorda och dokumenterade. Portföljen kan sedan användas till exempel för att söka pedagogiska ALF-medel eller vid löneförhandling.
Det andra verktyget är en sjukhusövergripande utvärdering av den kliniska grundutbildningen. Utvärderingen, med Stanford Educational Framework som förebild, är såpass specifik och konkret att resultatet kan ligga till grund för jämförelser mellan olika kliniker och riktade förbättringsinsatser. Studenterna betygsätter varje klinik ur tio aspekter. I Uppsala framträdde stora skillnader både inom och mellan kliniker första gången den användes. Bäst var handledningen vid infektionskliniken. Initiativet till utvärderingsinstrumentet tog han efter en artikel i Läkartidningen, se LT 2008 nr 38 sidan 2542font>.
Jakob Johansson fick förutom äran, inträde och resa till stämman också en namnskylt att bära i jobbet med namn och titel, »Årets handledare 2010«.
Det är studenterna själva som har nominerat kandidater till priset.

Läs allt från medicinska riksstämman 2010:

Riksstämman 2010 – alla artiklar!

Läs mer om handledarpriset:

slf.se/msf

Jakob Johansson. Foto Lena Garnold