Det visar en studie av Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Skåne, och hans medarbetare, som redovisades på den medicinska riksstämman.
Totalt anmäldes 348 inhemskt smittade fall av akut hepatit B till Smittskydd Skåne under perioden 1999–2009. I genomsnitt var det en 2,3 gånger högre risk för hepatit B i områden utan sprutbyte än i områden med sprutbyte. Skillnaden var signifikant. Både antalet smittade genom intravenöst missbruk och genom sexuell överföring var högre i områden utan sprutbyte.
– Vi tror att den största orsaken till skillnaden är vaccination mot hepatit B inom sprutbytesverksamheten. Vi når missbrukarna, sa Mattias Waldeck under en presskonferens på stämman.
Andra möjliga orsaker är att sprutbytesverksamheten, förutom tillgång till rena sprutor, just via större kontaktyta mot missbrukarna gör det möjligt att informera om spruthygien, provtagning och pågående epidemi och möjliggör provtagning och effektivare smittspårning. Dessutom får missbrukarna tillgång till gratis kondomer.
Mattias Waldeck är förvånad över att sprutbytesverksamhet fortfarande något kontroversiellt i Sverige.
– Det är internationellt vedertaget, säger han.
Sprutbytesverksamhet har funnit vid infektionsklinikerna i Lund och Malmö sedan andra halvan av 1980-talet och infördes i första hand för att förebygga spridning av HIV.

Läs allt från medicinska riksstämman 2010:

Riksstämman 2010 – alla artiklar!