Redan förra årets fullmäktigemöte slog fast att målet ska vara högst 1 500 listade personer per läkare i primärvården. Men det budskapet har inte nått ut, ansåg Stockholms läkarförening, som motionerat i frågan. Vårdval har på många håll inneburit en närmast orimlig arbetsbelastning på distriktsläkarna, konstaterade Stockholmsläkarna i motionen, och efterlyste en satsning på att kommunicera budskapet bättre till medlemmar, politiker och allmänheten.
– Kravet på 1 500 listade personer per läkare är ett av fundamenten i förbundets politik, sa Gunnar Welander från CS. Ingen primärvård i världen klarar vårdval utan fler allmänläkare. I Norge har man mellan 1 200 och 1 300 personer per läkare, och säger att man inte klarar fler. Här kan vi ligga på 2 000 per läkare eller ännu fler.
CS framhöll att förbundet har drivit kravet gentemot politiker och andra beslutsfattare, men medgav att man inte lyckats så bra med att nå medlemmar och allmänhet. Motionen fick stöd av CS och bifölls av fullmäktige. Beslutet innebär att Läkarförbundet under 2011 ska prioritera att föra ut budskapet om »en allmänläkare per 1 500 invånare« genom olika kanaler.