Det gäller för alla landets sju läkarprogram. Skälet är att det nu finns en speciell antagningsgrupp för dem som söker direkt på avgångsbetygen från gymnasiet. Tidigare konkurrerade dessa sökande med personer som kompletterat sina gymnasiebetyg. För dem som kompletterat betygen krävs fortfarande maxpoäng.